När tiden rinner förbi

Om vardagarna går snabbt så går nog veckoslutet ännu snabbare. Igår tänkte jag att äntligen är det veckoslut snart men idag när jag skrev opp vårt program för helgen så märkte jag att det här veckoslutet kommer igen att gå för snabbt förbi. Det kommer att kännas som om det är måndag i morgon igen.

SAMSUNG CSC

Veckoslutets program

Försöker komma ihåg att skriva opp allt så att alla ska vara på rätt plats rätt tid.